Uchwały 2018

Uchwały Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 2018

Uchwała nr 1/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 26.02.2018 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 2/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 26.02.2018 r.
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pytań na egzamin dyplomowy na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność kreowanie wizerunku i reklama obowiązujących studentów, którzy rozpoczeli studia w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017
Załącznik do Uchwały nr 2/2018 RWNHiS z dnia 26.02.2018 r.

Uchwała nr 3/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 26.02.2018 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu Humanistycznego Koła Naukowego Simulacrum

Uchwała nr 4/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 26.02.2018 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu kursu budowanie marki osobistej na rynku pracy oraz przyjęcia programu tego kursu
Załącznik do Uchwały nr 4/2018 RWNHiS z dnia 26.02.2018 r

Uchwała nr 5/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 21.05.2018 r.
w sprawie: przyjęcia wniosków wypływających z protokołu Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia
Załącznik do Uchwały nr 5/2018 RWNHiS z dnia 21.05.2018 r

Uchwała nr 6/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 21.05.2018 r.
w sprawie: określenia efektów kształcenia, sposobu ich weryfikowania i dokumentacji na studiach podyplomowych w zakresie języka niemieckiego w kontaktach biznesowych i turystycznych
Załącznik do Uchwały nr 6/2018 RWNHiS z dnia 21.05.2018 r

Uchwała nr 7/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 21.05.2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 8/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 21.05.2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia karty zaliczenia praktyki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoly Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik do Uchwały nr 8/2018 RWNHiS z dnia 21.05.2018 r

Uchwała nr 9/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 21.05.2018 r.
w sprawie: przyjęcia charakterystyki i planu studiów podyplomowych w zakresie języka niemieckiego w kontaktach biznesowych i turystycznych
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2018 RWNHiS z dnia 21.05.2018 r
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2018 RWNHiS z dnia 21.05.2018 r

Uchwała nr 10/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 21.05.2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na rok 2018

Uchwała nr 11/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 02.07.2018 r.
w sprawie: przyjęcia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
Załącznik do Uchwały nr 11/2018 RWNHiS z dnia 02.07.2018 r

Uchwała nr 12/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 02.07.2018 r.
w sprawie: określenia efektów kształcenia, sposobu ich weryfikowania i dokumentacji na studiach podyplomowych w zakresie budowania marki i e-promocji
Załącznik do Uchwały nr 12/2018 RWNHiS z dnia 02.07.2018 r

Uchwała nr 13/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 02.07.2018 r.
w sprawie: przyjęcia planu nauczania specjalności event i kreowanie wizerunku prowadzonej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2018/2019
Załącznik do Uchwały nr 13/2018 RWNHiS z dnia 02.07.2018 r

Uchwała nr 14/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 02.07.2018 r.
w sprawie: przyjęcia planu nauczania specjalności filologia angielska nauczycielska oraz filologia angielska z językiem biznesu prowadzonych na kierunku filologia, które obowiązywać będą od roku akademickiego 2018/2019
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2018 RWNHiS z dnia 02.07.2018 r
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 14/2018 RWNHiS z dnia 02.07.2018 r

Uchwała nr 15/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 02.07.2018 r.
w sprawie: przyjęcia planu nauczania specjalności pedagogika wczsnoszkolna i przedszkolna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego prowadzonych na kierunku pedagogika, które obowiązywać będą od roku akademickiego 2018/2019
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2018 RWNHiS z dnia 02.07.2018 r
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2018 RWNHiS z dnia 02.07.2018 r

Uchwała nr 16/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 02.07.2018 r.
w sprawie: przyjęcia charakterystyki i planu studiów podyplomowych w zakresie budowania marki i e-promocji
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/2018 RWNHiS z dnia 02.07.2018 r
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16/2018 RWNHiS z dnia 02.07.2018 r

Uchwała nr 17/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 19.11.2018 r.
w sprawie: przyjęcia wniosków wypływających z protokołu Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia
Załącznik do Uchwały nr 17/2018 RWNHiS z dnia 19.11.2018 r
Wzór - załącznik do załącznika do Uchwały nr 17/2018 RWNHiS z dnia 19.11.2018 r.

Uchwała nr 18/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 19.11.2018 r.
w sprawie: określenia efektów kształcenia, sposobu ich weryfikacji i dokumentacji n studiach podyplomowych w zakresie animacji i upowszechnienia kultury.
Załącznik do Uchwały nr 18/2018 RWNHiS z dnia 19.11.2018 r

Uchwała nr 19/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 19.11.2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 20/2018 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 19.11.2018 r.
w sprawie: przyjęcia charakterystyki i planu studiów podyplomowych w zakresie buanimacji i upowszechnienia kultury
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2018 RWNHiS z dnia 19.11.2018 r
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2018 RWNHiS z dnia 19.11.2018 r
 
design by : LEMONPIXEL.pl