Uchwały 2016

Uchwały Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 2016

Uchwała nr 1/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.Uchwała nr 1/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.» [ 201.57 kB ] 
w sprawie: wprowadzenia na kierunku pedagogika od 1 października 2016 r. specjalności terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka.
Uchwała nr 2/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.Uchwała nr 2/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.» [ 157.63 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, specjalność terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka, profil praktyczny.
Załącznik do Uchwały nr 2/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.Załącznik do Uchwały nr 2/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.» [ 262.85 kB ] 

Uchwała nr 3/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.Uchwała nr 3/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.» [ 159.05 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmian w zakresie przypisania w matrycy kierunkowych efektów kształcenia – kierunku pedagogika – do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.» [ 340.71 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.» [ 336.78 kB ] 

Uchwała nr 4/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.Uchwała nr 4/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.» [ 185.30 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania, programu kształcenia oraz sylwetki absolwenta na kierunku pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2016/2017.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.» [ 134.00 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.» [ 133.50 kB ] 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.» [ 222.80 kB ] 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 4/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.Załącznik nr 4 do Uchwały nr 4/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.» [ 883.59 kB ] 

Uchwała nr 5/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.Uchwała nr 5/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.» [ 225.84 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu Interdyscyplinarnego Koła Naukowego AGORA.
Uchwała nr 6/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.Uchwała nr 6/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.» [ 198.29 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na rok 2016 .
Uchwała nr 7/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.Uchwała nr 7/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.02.2016 r.» [ 223.39 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu Koła Literatury Angielskiej
Uchwała nr 8/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14.03.2016 r.Uchwała nr 8/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14.03.2016 r.» [ 202.73 kB ] 
w sprawie: przyjęcia wniosków wypływających z protokołu Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia
Załącznik do Uchwały nr 8/2016 z dnia 14.03.2016 r.Załącznik do Uchwały nr 8/2016 z dnia 14.03.2016 r.» [ 206.76 kB ] 

Uchwała nr 9/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14.03.2016 r.Uchwała nr 9/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14.03.2016 r.» [ 211.49 kB ] 
w sprawie: wprowadzenia zasad dokumentacji i walidacji oczekiwanych efektów kształcenia
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2016 z dnia 14.03.2016 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2016 z dnia 14.03.2016 r.» [ 127.09 kB ] 

Załącznik nr 2a do Uchwały nr 9/2016 z dnia 14.03.2016 r.Załącznik nr 2a do Uchwały nr 9/2016 z dnia 14.03.2016 r.» [ 246.65 kB ] 

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 9/2016 z dnia 14.03.2016 r.Załącznik nr 2b do Uchwały nr 9/2016 z dnia 14.03.2016 r.» [ 246.59 kB ] 

Załącznik nr 2c do Uchwały nr 9/2016 z dnia 14.03.2016 r.Załącznik nr 2c do Uchwały nr 9/2016 z dnia 14.03.2016 r.» [ 126.21 kB ] 

Uchwała nr 10/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14.03.2016 r.Uchwała nr 10/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14.03.2016 r.» [ 187.06 kB ] 
w sprawie: powołania składu Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczyciela Akademickiego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Uchwała nr 11//2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 29.06.2016 r.Uchwała nr 11//2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 29.06.2016 r.» [ 202.93 kB ] 
w sprawie: przyjęcia wniosków wypływających z protokołu Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia
Załącznik do Uchwały nr 11/2016 z dnia 29.06.2016 r.Załącznik do Uchwały nr 11/2016 z dnia 29.06.2016 r.» [ 203.60 kB ] 

Uchwała nr 12//2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 30.09.2016 r.Uchwała nr 12//2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 30.09.2016 r.» [ 201.08 kB ] 
w sprawie: określenia efektów kształcenia, sposobu ich weryfikowania i dokumentacji na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami administracji publicznej.
Załącznik do Uchwały nr 12/2016 z dnia 30.09.2016 Załącznik do Uchwały nr 12/2016 z dnia 30.09.2016» [ 194.31 kB ] 

Uchwała nr 13/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 30.09.2016 r.Uchwała nr 13/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 30.09.2016 r.» [ 246.50 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki, planu i programu studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami administracji publicznej.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2016 z dnia 30.09.2016 rZałącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2016 z dnia 30.09.2016 r» [ 187.18 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13/2016 z dnia 30.09.2016 rZałącznik nr 2 do Uchwały nr 13/2016 z dnia 30.09.2016 r» [ 220.20 kB ] 

Uchwała nr 14/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.Uchwała nr 14/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.» [ 206.14 kB ] 
w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Uchwała nr 15/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.Uchwała nr 15/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.» [ 242.16 kB ] 
w sprawie: określenia efektów kształcenia, sposobu ich weryfikowania i dokumentacji na studiach podyplomowych w zakresie edukacji artystycznej dzieci młodszych.
Załącznik do Uchwały nr 15/2016 z dnia 28.11.2016 rZałącznik do Uchwały nr 15/2016 z dnia 28.11.2016 r» [ 244.83 kB ] 

Uchwała nr 16/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.Uchwała nr 16/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.» [ 242.23 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki, planu i programu studiów podyplomowych w zakresie edukacji artystycznej dzieci młodszych.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/2016 z dnia 28.11.2016Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/2016 z dnia 28.11.2016» [ 211.49 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16/2016 z dnia 28.11.2016Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16/2016 z dnia 28.11.2016» [ 212.05 kB ] 

Uchwała nr 17/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.Uchwała nr 17/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.» [ 238.34 kB ] 
w sprawie: określenia efektów kształcenia, sposobu ich weryfikowania i dokumentacji na studiach podyplomowych w zakresie wiedzy o społeczeństwie.
Załącznik do Uchwały nr 17/2016 z dnia 28.11.2016 rZałącznik do Uchwały nr 17/2016 z dnia 28.11.2016 r» [ 237.09 kB ] 

Uchwała nr 18/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.Uchwała nr 18/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.» [ 240.94 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki, planu i programu studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o społeczeństwie.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2016 z dnia 28.11.2016Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2016 z dnia 28.11.2016» [ 210.41 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2016 z dnia 28.11.2016Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2016 z dnia 28.11.2016» [ 210.02 kB ] 

Uchwała nr 19/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.Uchwała nr 19/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.» [ 156.20 kB ] 
w sprawie: określenia efektów kształcenia, sposobu ich weryfikowania i dokumentacji na studiach podyplomowych w zakresie gerontologii i opieki nad osobami starszymi.
Załącznik do Uchwały nr 19/2016 z dnia 28.11.2016 rZałącznik do Uchwały nr 19/2016 z dnia 28.11.2016 r» [ 201.28 kB ] 

Uchwała nr 20/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.Uchwała nr 20/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.» [ 200.75 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki, planu i programu studiów podyplomowych w zakresie gerontologii i opieki nad osobami starszymi.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 z dnia 28.11.2016Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 z dnia 28.11.2016» [ 217.07 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 z dnia 28.11.2016Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 z dnia 28.11.2016» [ 122.71 kB ] 

Uchwała nr 21/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.Uchwała nr 21/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.» [ 239.45 kB ] 
w sprawie: określenia efektów kształcenia, sposobu ich weryfikowania i dokumentacji na studiach podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.
Załącznik do Uchwały nr 21/2016 z dnia 28.11.2016 rZałącznik do Uchwały nr 21/2016 z dnia 28.11.2016 r» [ 245.25 kB ] 

Uchwała nr 22/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.Uchwała nr 22/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.» [ 242.15 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki, planu i programu studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/2016 z dnia 28.11.2016Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/2016 z dnia 28.11.2016» [ 214.76 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 22/2016 z dnia 28.11.2016Załącznik nr 2 do Uchwały nr 22/2016 z dnia 28.11.2016» [ 165.28 kB ] 

Uchwała nr 23/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.Uchwała nr 23/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.» [ 253.24 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2016/2017.
Uchwała nr 24/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.Uchwała nr 24/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.11.2016 r.» [ 150.69 kB ] 
w sprawie: zaopiniowania kandydata na członka Rady Bibliotecznej.
design by : LEMONPIXEL.pl