Uchwały 2012

Uchwały Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 2012

Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 20 lutego 2012 rokuUchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 20 lutego 2012 roku» [ 31.88 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia ostatecznych tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny.
Uchwała nr 2/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 20 lutego 2012 rokuUchwała nr 2/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 20 lutego 2012 roku» [ 33.82 kB ] 
w sprawie: warunków zwalniania słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Humanistyczny z obowiązku odbywania praktyki zawodowej.
Uchwała nr 3/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 20 lutego 2012 rokuUchwała nr 3/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 20 lutego 2012 roku» [ 19.02 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w planach i programach nauczania studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Humanistycznym
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2012Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2012» [ 84.77 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/2012Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/2012» [ 86.27 kB ] 

Uchwała nr 4/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 20 lutego 2012 rokuUchwała nr 4/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 20 lutego 2012 roku» [ 20.99 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Humanistycznego na rok 2012
Uchwała nr 5/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 rokuUchwała nr 5/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 roku» [ 35.60 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie kierunkowych efektów kształcenia
Uchwała nr 6/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 rokuUchwała nr 6/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 roku» [ 34.63 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego przez Wydział Humanistyczny, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2012/2013
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6/2012 z dnia 19.03.2012 r.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6/2012 z dnia 19.03.2012 r.» [ 65.50 kB ] 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2012 z dnia 19.03.2012 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2012 z dnia 19.03.2012 r.» [ 92.50 kB ] 

Uchwała nr 7/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 rokuUchwała nr 7/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 roku» [ 36.70 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania kierunku filologia, specjalność filologia angielska prowadzonego przez Wydział Humanistyczny, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2012/2013
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2012 z dnia 19.03.2012 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2012 z dnia 19.03.2012 r.» [ 98.00 kB ] 

Uchwała nr 8/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 rokuUchwała nr 8/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 roku» [ 42.65 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania kierunku filologia, specjalność filologia germańska prowadzonego przez Wydział Humanistyczny, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2012/2013
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2012 z dnia 19.03.2012 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2012 z dnia 19.03.2012 r.» [ 88.50 kB ] 

Uchwała nr 9/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 rokuUchwała nr 9/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 roku» [ 34.47 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania kierunku pedagogika, studia stacjonarne prowadzonego przez Wydział Humanistyczny, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2012/2013
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2012 z dnia 19.03.2012 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2012 z dnia 19.03.2012 r.» [ 115.00 kB ] 

Uchwała nr 10/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 rokuUchwała nr 10/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 roku» [ 34.48 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania kierunku pedagogika, studia niestacjonarne prowadzonego przez Wydział Humanistyczny, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2012/2013
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012 z dnia 19.03.2012 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012 z dnia 19.03.2012 r.» [ 114.50 kB ] 

Uchwała nr 11/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 rokuUchwała nr 11/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 roku» [ 22.76 kB ] 
w sprawie: projektu przedmiotów ogólnouczelnianych
Uchwała nr 12/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 rokuUchwała nr 12/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 roku» [ 38.23 kB ] 
w sprawie: projektu przedmiotów kierunkowych
Uchwała nr 13/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 rokuUchwała nr 13/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 roku» [ 35.29 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny
Uchwała nr 14/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 rokuUchwała nr 14/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 marca 2012 roku» [ 31.31 kB ] 
w sprawie: zmiany Uchwały nr 44/2008 z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia pytań do egzaminu dyplomowego na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
Załącznik nr 1c do Uchwały nr 14/2012 z dnia 19.03.2012 r. Rady Wydziału HumanistycznegoZałącznik nr 1c do Uchwały nr 14/2012 z dnia 19.03.2012 r. Rady Wydziału Humanistycznego» [ 25.44 kB ] 

Uchwała nr 15/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 rokuUchwała nr 15/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 roku» [ 34.55 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny
Uchwała nr 16/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 rokuUchwała nr 16/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 roku» [ 31.27 kB ] 
w sprawie: zmiany Uchwały nr 44/2008 z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia pytań do egzaminu dyplomowego na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Załącznik nr 1d do Uchwały nr 16/2012 z dnia 21.05.2012 r. Rady Wydziału HumanistycznegoZałącznik nr 1d do Uchwały nr 16/2012 z dnia 21.05.2012 r. Rady Wydziału Humanistycznego» [ 24.51 kB ] 

Uchwała nr 17/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 rokuUchwała nr 17/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 roku» [ 23.19 kB ] 
w sprawie: wprowadzenia przedmiotów ogólnouczelnianych do planu studiów Wydziału Humanistycznego
Uchwała nr 18/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 rokuUchwała nr 18/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 roku» [ 45.69 kB ] 
w sprawie: wprowadzenia przedmiotów kierunkowych do planu studiów Wydziału Humanistycznego
Uchwała nr 19/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 rokuUchwała nr 19/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 roku» [ 33.27 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2012 z dnia 21.05.2012 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2012 z dnia 21.05.2012 r.» [ 39.78 kB ] 

Uchwała nr 20/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 rokuUchwała nr 20/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 roku» [ 33.01 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki kierunku filologia
Załącznik nr 1  do Uchwały nr 20/2012 z dnia 21.05.2012 r. Rady Wydziału HumanistycznegoZałącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2012 z dnia 21.05.2012 r. Rady Wydziału Humanistycznego» [ 47.19 kB ] 

Uchwała nr 21/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 rokuUchwała nr 21/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2012 roku» [ 33.01 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki kierunku pedagogika
Załącznik nr 1  do Uchwały nr 21/2012 z dnia 21.05.2012 r. Rady Wydziału HumanistycznegoZałącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2012 z dnia 21.05.2012 r. Rady Wydziału Humanistycznego» [ 40.30 kB ] 

Uchwała nr 22/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 24 września 2012 rokuUchwała nr 22/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 24 września 2012 roku» [ 29.94 kB ] 
w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia.
Uchwała nr 23/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 24 września 2012 rokuUchwała nr 23/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 24 września 2012 roku» [ 35.73 kB ] 
w sprawie: uzupełnienia kierunkowych efektów kształcenia.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 23/2012Załącznik nr 2 do Uchwały nr 23/2012» [ 58.41 kB ] 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 23/2012Załącznik nr 3 do Uchwały nr 23/2012» [ 55.33 kB ] 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 23/2012Załącznik nr 4 do Uchwały nr 23/2012» [ 46.71 kB ] 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 23/2012Załącznik nr 5 do Uchwały nr 23/2012» [ 46.19 kB ] 

Załącznik nr 1  do Uchwały nr 23/2012Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2012» [ 43.56 kB ] 

Uchwała nr 24/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 24 września 2012 rokuUchwała nr 24/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 24 września 2012 roku» [ 28.87 kB ] 
w sprawie: zmiany Uchwały nr 17/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 12 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia przedmiotów ogólnouczelnianych do planu studiów Wydziału Humanistycznego.
Uchwała nr 25/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 rokuUchwała nr 25/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 roku» [ 35.53 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2012/2013.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2012Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2012» [ 103.96 kB ] 

Uchwała nr 26/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 rokuUchwała nr 26/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 roku» [ 35.45 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania studiów podyplomowych w zakresie kwalifikacji nauczycielskich prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2012/2013.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2012Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2012» [ 23.25 kB ] 

Uchwała nr 27/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 rokuUchwała nr 27/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 roku» [ 33.38 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/2012Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/2012» [ 18.22 kB ] 

Uchwała nr 28/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 rokuUchwała nr 28/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 roku» [ 33.34 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki studiów podyplomowych w zakresie kwalifikacji nauczycielskich.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28/2012Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28/2012» [ 18.98 kB ] 

Uchwała nr 29/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 rokuUchwała nr 29/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 roku» [ 87.23 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2012/2013.
Uchwała nr 30/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 rokuUchwała nr 30/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 roku» [ 36.30 kB ] 
w sprawie: przyjęcia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Załącznik do Uchwały nr 30/2012 z dnia 19.11.2012 r.Załącznik do Uchwały nr 30/2012 z dnia 19.11.2012 r.» [ 81.43 kB ] 

Uchwała nr 31/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 rokuUchwała nr 31/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 roku» [ 35.33 kB ] 
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020.
Załącznik do Uchwały nr 31/2012 z dnia 19.11.2012 r.Załącznik do Uchwały nr 31/2012 z dnia 19.11.2012 r.» [ 187.23 kB ] 

Uchwała nr 32/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 rokuUchwała nr 32/2012 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 19 listopada 2012 roku» [ 21.27 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na rok 2012
design by : LEMONPIXEL.pl