Uchwały 2017

Uchwały Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 2017

Uchwała nr 1/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 20.02.2017 r.» [ 205.46 kB ] 
w sprawie: wprowadzenia od 1 października 2017 r. nowych specjalności na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Uchwała nr 2/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 20.02.2017 r.» [ 208.42 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie kierunkowych efektów kształcenia dla nowych specjalności obowiązujących od 1 października 2017 r. na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r.» [ 263.67 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r.» [ 229.90 kB ] 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r.» [ 256.44 kB ] 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r.» [ 220.81 kB ] 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r.» [ 301.77 kB ] 

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r.» [ 205.67 kB ] 

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r.» [ 204.91 kB ] 

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r.» [ 203.40 kB ] 

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r.» [ 206.03 kB ] 

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r.» [ 207.12 kB ] 

Załącznik nr 11 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r.» [ 206.53 kB ] 

Uchwała nr 3/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 20.02.2017 r.» [ 209.11 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planów nauczania oraz sylwetek absolwenta specjalności prowadzonych na kierunku pedagogika, które obowiązywać będą od roku akademickiego 2017/2018.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 82.50 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r.» [ 144.98 kB ] 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 87.00 kB ] 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 255.87 kB ] 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 75.50 kB ] 

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 177.29 kB ] 

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 74.50 kB ] 

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 204.27 kB ] 

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 84.50 kB ] 

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 193.13 kB ] 

Załącznik nr 11 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 83.00 kB ] 

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 201.09 kB ] 

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 83.50 kB ] 

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 154.84 kB ] 

Załącznik nr 15 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 85.00 kB ] 

Załącznik nr 16 do Uchwały nr 3/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 141.54 kB ] 

Uchwała nr 4/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 20.02.2017 r.» [ 204.59 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planów nauczania oraz sylwetek absolwenta specjalności prowadzonych na kierunku filologia, które obowiązywać będą od roku akademickiego 2017/2018.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 106.00 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 131.51 kB ] 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 45.95 kB ] 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 4/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 296.76 kB ] 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 4/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 43.21 kB ] 

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 4/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 310.28 kB ] 

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 4/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 42.52 kB ] 

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 4/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 294.95 kB ] 

Uchwała nr 5/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 20.02.2017 r.» [ 249.17 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planów nauczania oraz sylwetek absolwenta specjalności prowadzonych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, które obowiązywać będą od roku akademickiego 2017/2018.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 98.50 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 258.09 kB ] 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 5/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 101.00 kB ] 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 5/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 179.51 kB ] 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 5/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 99.50 kB ] 

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 5/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 184.59 kB ] 

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 5/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 97.00 kB ] 

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 5/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 191.93 kB ] 

Uchwała nr 6/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 20.02.2017 r.» [ 206.09 kB ] 
w sprawie: zaopiniowania zmian przedmiotów ogólnouczelnianych swobodnego wyboru.
Uchwała nr 7/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 20.02.2017 r.» [ 249.47 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2016/2017.
Uchwała nr 8/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 20.02.2017 r.» [ 197.12 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na rok 2017 .
Uchwała nr 9/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 20.02.2017 r.» [ 240.24 kB ] 
w sprawie: określenia efektów kształcenia, sposobu ich weryfikowania i dokumentacji na studiach podyplomowych w zakresie Terapii pedagogicznej z arteterapią.
Załącznik do Uchwały nr 9/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 202.00 kB ] 

Uchwała nr 10/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 20.02.2017 r.» [ 246.29 kB ] 
w sprawie: określenia efektów kształcenia, sposobu ich weryfikowania i dokumentacji na studiach podyplomowych w zakresie Rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Załącznik do Uchwały nr 10/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 231.17 kB ] 

Uchwała nr 11/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 20.02.2017 r.» [ 242.91 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki i planu studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej z arteterapią.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 198.69 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 11/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 161.54 kB ] 

Uchwała nr 12/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 20.02.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki i planu studiów podyplomowych w zakresie Rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 256.17 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r» [ 246.19 kB ] 

Uchwała nr 13/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 24.04.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: zmiany dopuszczalnego deficytu punktów ECTS na kierunku filologia, który obowiązywać będzie do roku akademickiego 2017/2018

Uchwała nr 14/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 24.04.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: przyjęcia zmian w planach nauczania specjalności prowadzonych na kierunku filologia, które obowiązywać będą od roku akademickiego 2017/2018
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2017 RWNHiS z dnia 24.04.2017 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 14/2017 RWNHiS z dnia 24.04.2017 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 14/2017 RWNHiS z dnia 24.04.2017 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 14/2017 RWNHiS z dnia 24.04.2017 r.

Uchwała nr 15/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 24.04.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia teamtów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 16/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 03.07.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: określenia efektów kształcenia, sposobu ich weryfikowania i dokumentacji na studiach podyplomowych w zakresie Coachingu - Work and Life.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/2017 RWNHiS z dnia 03.07.2017 r.

Uchwała nr 17/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 03.07.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: przyjęcia programu kształcenia oraz kart przedmiotów specjalności prowadzonych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, które obowiązywać będą od roku akademickiego 2017/2018.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/2017 RWNHiS z dnia 03.07.2017 r.

Uchwała nr 18/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 03.07.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: przyjęcia programu kształcenia oraz kart przedmiotów specjalności prowadzonych na kierunku filologia, które obowiązywać będą od roku akademickiego 2017/2018.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2017 RWNHiS z dnia 03.07.2017 r.

Uchwała nr 19/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 03.07.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: przyjęcia programu kształcenia oraz kart przedmiotów specjalności prowadzonych na kierunku pedagogika, które obowiązywać będą od roku akademickiego 2017/2018.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2017 RWNHiS z dnia 03.07.2017 r.

Uchwała nr 20/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 03.07.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki i planu studiów podyplomowych w zakresie Coachingu - Work and Life
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2017 RWNHiS z dnia 03.07.2017 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2017 RWNHiS z dnia 03.07.2017 r.

Uchwała nr 21/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 03.07.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: przyjęcia wniosków wypływających z protokołów Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości  Kształcenia
Załącznik do Uchwały nr 21/2017 RWNHiS z dnia 03.07.2017 r.

Uchwała nr 22/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 03.07.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: przyjęcia zmian w Strategii Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020
Załącznik do Uchwały nr 22/2017 RWNHiS z dnia 03.07.2017 r.

Uchwała nr 23/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 03.07.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: przyjęcia zmian w planach nauczania specjalności prowadzonych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, które obowiązywać będą od roku akademickiego 2017/2018.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2017 RWNHiS z dnia 03.07.2017 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 23/2017 RWNHiS z dnia 03.07.2017 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 23/2017 RWNHiS z dnia 03.07.2017 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 23/2017 RWNHiS z dnia 03.07.2017 r.

Uchwała nr 24/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 13.11.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o zmianach w projektach kierunkowych efektów kształcenia dla kierunków/specjalności prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2017 RWNHiS z dnia 13.11.2017 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 24/2017 RWNHiS z dnia 13.11.2017 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 24/2017 RWNHiS z dnia 13.11.2017 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 24/2017 RWNHiS z dnia 13.11.2017 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 24/2017 RWNHiS z dnia 13.11.2017 r.

Uchwała nr 25/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 13.11.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: wzmiany Uchwały nr 14/2016  dnia 28.11.2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Uchwała nr 26/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 13.11.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2017/2018.

Uchwała nr 27/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 13.11.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: zaopiniowania programu studiów na kierunku zarządzanie komunikacją marketingową, studia stacjonarne drugiego stopnia.
Załącznik do Uchwały nr 27/2017 RWNHiS z dnia 13.11.2017 r.
Załącznik nr 1 i 1a do programu studiów przyjętego Uchwałą nr 27/2017 RWNHiS z dnia 13.11.2017 r.
Załącznik nr 2 do programu studiów przyjętego Uchwałą nr 27/2017 RWNHiS z dnia 13.11.2017 r.
Załącznik nr 3 do programu studiów przyjętego Uchwałą nr 27/2017 RWNHiS z dnia 13.11.2017 r.

Uchwała nr 28/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 13.11.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie komunikacją marketingową, obszar nauk społecznych, studia stacjonarne drugiego stopnia, profil praktyczny.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28/2017 RWNHiS z dnia 13.11.2017 r.

Uchwała nr 29/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 13.11.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: dopuszczalnego deficytu punktów ECTS na kierunku zarządzanie komunikacją marketingową, studia stacjonarne drugiego stopnia.

Uchwała nr 30/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 13.11.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: określenia zasad i trybu przyjmowania na kierunek zarządzanie komunikacją marketingową, studia stacjonarne drugiego stopnia.

Uchwała nr 31/2017 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 13.11.2017 r.» [ 245.98 kB ] 
w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie kwalifikacji nauczycielskich na kwalifikacje pedagogiczne.
design by : LEMONPIXEL.pl