Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to bardzo dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, będący wypadkową wielu dyscyplin, skupiający w sobie zagadnienia zarówno z zakresu nauk społecznych jak i humanistycznych. Łączy zarówno teorię, jak i praktykę.
Studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu praktycznym trwają 6 semestrów  w wymiarze 1920 godzin (bez praktyk zawodowych). Kształceniu  przypisane jest 180 punktów ECTS.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W jego obszarze mieści się...


...wiedza o: historii i współczesnych tendencjach rozwojowych światowych systemów medialnych, procesie powstawania tekstów medialnych, sposobach ich analizy, interpretacji, regułach kompozycji i odbioru, zasadach zarządzania mediami, etyce mediów, normach prawnych obowiązujących współczesnego dziennikarza, roli nowych technologii komunikacyjnych w budowaniu współczesnego systemu medialnego, strukturze, historii, procesach rozwojowych, ekonomicznych, odmianach, normach i sposobach badania mediów.
design by : LEMONPIXEL.pl