Kryteria przyjęć

Szczegółowe warunki postępowania rekrutacyjnego w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych dla kierunków studiów:

Podstawą przyjęcia jest elektroniczne wypełnienie kwestionariusza osobowego w wyznaczonym terminie i załączenie do niego   wszystkich niezbędnych dokumentów  (szczegółowe informacje w zakładce wymagane dokumenty).

Dodatkowo dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska obowiązuje zdany zewnętrzny (pisemny) egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie przynajmniej podstawowym. Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, mają obowiązek przystąpić do egzaminu z tego języka, który zorganizowany zostanie przez Uczelnię.

Informacja dla kandydatów na jednolite studia magisterskie na kierunek PSYCHOLOGIA:
UCHWAŁA NR 17/2022 SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE z dnia 11 lipca 2022 roku W sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania na jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024 <<<

 

design by : LEMONPIXEL.pl