Kursy językowe

Kurs uruchomiony zostanie przy minimalnej liczbie 10 kandydatów.

Planowany termin uruchomienia kursu: każdorazowo po zebraniu minimalnej liczby osób.

Miejsce zajęć: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach.

Rekrutacja na wybrany kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń internetowych lub osobistych w dziekanacie WNHiS. 

Kwestionariusz osobowy, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres dziekanatwnhis@kans.pl lub złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS w Jeleniej Górze – ul. Lwówecka 18 (budynek nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: (75) 64 53 304.

 

Opłatę za kurs należy uiścić na konto Uczelni:

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

BZ WBK S.A. o/Jelenia Góra 

90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

z dopiskiem: opłata za KURS JĘZYKOWY


Ogólna skala poziomów biegłości językowejOgólna skala poziomów biegłości językowej» [ 31.38 kB ] 

Kwestionariusz dla pełnoletnich uczestnikówKwestionariusz dla pełnoletnich uczestników» [ 144.00 kB ] 

Kwestionariusz dla niepełnoletnich uczestnikówKwestionariusz dla niepełnoletnich uczestników» [ 143.50 kB ] 
design by : LEMONPIXEL.pl