Filologia

Stacjonarne studia licencjackie na kierunku filologia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego - licencjat. Kształceniu są przypisane 180 punkty ECTS. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć uzupełniające studia magisterskie lub rozpocząć pracę.
Kierunek filologia prowadzony jest w ramach profili: filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowymi i filologia angielska z językiem biznesu oraz filologia germańska z językiem biznesu i filologia germańska z realioznawstem. Wybór profilu dokonywany będzie przez studentów, po pierwszym semestrze studiów.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PODEJMUJĄC STUDIA NA FILOLOGII…

....wybierasz miejsce, które pozwoli Ci poszerzać kompetencje i rozwijać osobowość. Proponujemy naszym studentom współpracę i partnerstwo, czyli okazję do zademonstrowania i poszerzenia własnej kreatywności, tak bardzo cenionej na współczesnym rynku pracy.   Oferujemy przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i warsztatowe nastawione na pogłębianie umiejętności użycia języka angielskiego i niemieckiego, ale nasi studenci uczestniczą często także w barwnych eventach, co stwarza możliwość łączenia w praktyce zdobywanych na Uczelni doświadczeń z tak ważną, nie tylko dla młodych ludzi, potrzebą nowatorstwa i pomysłowości. Niepowtarzalnej atmosferze studiów sprzyja otwartość kadry naukowej, pośród której z pewnością odnajdziesz wiele ciekawych osobowości, zarażających pasją odkrywania tego, co najbardziej intersujące w historii i współczesności  krajów języka angielskiego czy niemieckiego. 

design by : LEMONPIXEL.pl