Uchwały 2013

Uchwały Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 2013

Uchwała nr 1/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14 stycznia 2013 rokuUchwała nr 1/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14 stycznia 2013 roku» [ 22.06 kB ] 
w sprawie: wprowadzenia przedmiotów ogólnouczelnianych do planu studiów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Uchwała nr 2/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14 stycznia 2013 rokuUchwała nr 2/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14 stycznia 2013 roku» [ 35.58 kB ] 
w sprawie: zaopiniowania zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 do Uchwały nr 6/2008 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze, który przedłożony zostanie do zatwierdzenia przez Senat Uczelni.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2013Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2013» [ 25.20 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2013Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2013» [ 29.75 kB ] 

Uchwała nr 3/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 lutego 2013 rokuUchwała nr 3/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 lutego 2013 roku» [ 29.05 kB ] 
w sprawie: przyjęcia protokołu Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia dotyczącego procedury Ocena informacji o ofercie edukacyjnej i przebiegu promocji
Uchwała nr 4/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 lutego 2013 rokuUchwała nr 4/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 lutego 2013 roku» [ 41.37 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia ostatecznych tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2012/2013.
Uchwała nr 5/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 lutego 2013 rokuUchwała nr 5/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 lutego 2013 roku» [ 43.73 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o połączeniu w jedną całość efektów kształcenia zatwierdzonych dla kierunku pedagogika o specjalnościach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna i pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013» [ 46.03 kB ] 

Uchwała nr 6/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 lutego 2013 rokuUchwała nr 6/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 lutego 2013 roku» [ 40.52 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kursu zarządzanie wizerunkiem osobistym oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 7/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 lutego 2013 rokuUchwała nr 7/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 lutego 2013 roku» [ 26.46 kB ] 
w sprawie: zaopiniowania wniosku o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.
Aneks z dnia 18 lutego 2013 r. do Uchwały nr 44/2008 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 17 listopada 2008 r.Aneks z dnia 18 lutego 2013 r. do Uchwały nr 44/2008 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 17 listopada 2008 r.» [ 38.21 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia pytań do egzaminu dyplomowego na kierunku: filologia, specjalność filologia germańska (od podstaw), na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz na kierunku filologia, specjalność filologia angielska (nauczycielska).
Załącznik nr 1c do Aneksu z dnia 18.02.2013 r.Załącznik nr 1c do Aneksu z dnia 18.02.2013 r.» [ 34.46 kB ] 

Załącznik nr 1d do Aneksu z dnia 18.02.2013 r.Załącznik nr 1d do Aneksu z dnia 18.02.2013 r.» [ 29.56 kB ] 

Załącznik nr 1e do Aneksu z dnia 18.02.2013 r.Załącznik nr 1e do Aneksu z dnia 18.02.2013 r.» [ 54.89 kB ] 

Uchwała nr 8/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 marca 2013 rokuUchwała nr 8/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 marca 2013 roku» [ 39.16 kB ] 
w sprawie: powołania organów decyzyjnych wpływających na jakość kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Uchwała nr 9/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 marca 2013 rokuUchwała nr 9/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 marca 2013 roku» [ 29.19 kB ] 
w sprawie: przyjęcia protokołu Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia dotyczącego procedury Monitorowanie wymogów kwalifikacyjnych
Aneks z dnia 18 marca 2013 r. do Uchwały nr 44/2008 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 17 listopada 2008 r.Aneks z dnia 18 marca 2013 r. do Uchwały nr 44/2008 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 17 listopada 2008 r.» [ 28.87 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia pytań do egzaminu dyplomowego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Załącznik nr 1f do Aneksu z dnia 18.03.2013 r.Załącznik nr 1f do Aneksu z dnia 18.03.2013 r.» [ 31.44 kB ] 

Uchwała nr 10/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 marca 2013 rokuUchwała nr 10/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 marca 2013 roku» [ 30.12 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia ostatecznych tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2012/2013.
Uchwała nr 11/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 marca 2013 rokuUchwała nr 11/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 marca 2013 roku» [ 25.32 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na rok 2013 .
Uchwała nr 12/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 rokuUchwała nr 12/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 roku» [ 37.09 kB ] 
w sprawie: zmiany Uchwały nr 8/2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania organów decyzyjnych wpływających na jakość kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Uchwała nr 13/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 rokuUchwała nr 13/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 roku» [ 26.87 kB ] 
w sprawie: wprowadzenia zasad weryfikacji oczekiwanych efektów kształcenia.
Załącznik do Uchwały nr 13/2013 z dnia 27.05.2013 r.Załącznik do Uchwały nr 13/2013 z dnia 27.05.2013 r.» [ 21.55 kB ] 

Uchwała nr 14/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 rokuUchwała nr 14/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 roku» [ 34.49 kB ] 
w sprawie: wprowadzenia zasad wykorzystywania opinii interesariuszy zewnętrznych przy doskonaleniu lub tworzeniu programów kształcenia.
Załącznik do Uchwały nr 14/2013 z dnia 27.05.2013 r.Załącznik do Uchwały nr 14/2013 z dnia 27.05.2013 r.» [ 25.77 kB ] 

Uchwała nr 15/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 rokuUchwała nr 15/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 roku» [ 38.01 kB ] 
w sprawie: określenia kompetencji i zakresu działań organów decyzyjnych wpływających na jakość kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Załącznik do Uchwały nr 15/2013 z dnia 27.05.2013 r.Załącznik do Uchwały nr 15/2013 z dnia 27.05.2013 r.» [ 31.02 kB ] 

Uchwała nr 16/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 rokuUchwała nr 16/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 roku» [ 35.49 kB ] 
w sprawie: warunków, jakie musi spełniać student, aby studiować według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia.
Uchwała nr 17/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 rokuUchwała nr 17/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 roku» [ 34.58 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia ostatecznych tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2012/2013.
Uchwała nr 18/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 rokuUchwała nr 18/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 roku» [ 32.32 kB ] 
w sprawie: zmian w składzie Wydziałowej Komisji Oceniającej Pracę Nauczyciela na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Uchwała nr 19/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 rokuUchwała nr 19/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 roku» [ 34.59 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu Koła Naukowego Młodych Poszukujących Pedagogów.
Uchwała nr 20/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 rokuUchwała nr 20/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 roku» [ 28.48 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu Koła Naukowego Nowych Mediów.
Uchwała nr 21/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 rokuUchwała nr 21/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 roku» [ 36.30 kB ] 
w sprawie: wprowadzenia poprawki w Załączniku do Uchwały nr 30/2012 z dnia 19.11.2012 r.
Uchwała nr 22/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 rokuUchwała nr 22/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 maja 2013 roku» [ 34.66 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu Studenckiego Koła Zainteresowań” Zespół Wokalno-Instrumentalny”.
Aneks z dnia 27.05.2013 r. do Uchwały nr 33 / 2008 z dnia 26 września 2008 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i SpołecznychAneks z dnia 27.05.2013 r. do Uchwały nr 33 / 2008 z dnia 26 września 2008 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych» [ 29.09 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w organizacji praktyk zawodowych dla kierunku filologia - nienauczycielska.
Załącznik nr 1 do Aneksu z dnia 27.05.2013 r.Załącznik nr 1 do Aneksu z dnia 27.05.2013 r.» [ 47.09 kB ] 

Uchwała nr 23/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 24 czerwca 2013 rokuUchwała nr 23/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 24 czerwca 2013 roku» [ 36.38 kB ] 
w sprawie: przyjęcia wniosków wypływających z protokołu Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia
Uchwała nr 24/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 24 czerwca 2013 rokuUchwała nr 24/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 24 czerwca 2013 roku» [ 34.38 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu Naukowego Koła Reportażu.
Uchwała nr 25/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 25/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 30.85 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2013/2014.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 92.00 kB ] 

Uchwała nr 26/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 26/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 32.23 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania kierunku filologia, specjalność filologia angielska prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2013/2014.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i SpołecznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych» [ 99.00 kB ] 

Uchwała nr 27/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 27/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 38.16 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania kierunku filologia, specjalność filologia germańska prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2013/2014.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 27/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 90.00 kB ] 

Uchwała nr 28/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 28/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 30.56 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania kierunku pedagogika, studia stacjonarne prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2013/2014.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i SpołecznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 28/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych» [ 115.50 kB ] 

Uchwała nr 29/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 29/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 30.58 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania kierunku pedagogika, studia niestacjonarne prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2013/2014.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i SpołecznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 29/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych» [ 115.00 kB ] 

Uchwała nr 30/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 30/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 33.60 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii i terapii pedagogicznej prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i SpołecznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 30/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych» [ 117.02 kB ] 

Uchwała nr 31/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 31/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 29.37 kB ] 
w sprawie: przyjęcia charakterystyki studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii i terapii pedagogicznej.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i SpołecznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 31/2013 z dnia 23.09.2013 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych» [ 18.03 kB ] 

Uchwała nr 32/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 32/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 29.46 kB ] 
w sprawie: przyjęcia programów nauczania studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii i terapii pedagogicznej prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Uchwała nr 33/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 33/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 33.65 kB ] 
w sprawie: przyjęcia programów nauczania studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Uchwała nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 29.44 kB ] 
w sprawie: przyjęcia programów nauczania studiów podyplomowych w zakresie kwalifikacji nauczycielskich prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Uchwała nr 35/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 35/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 42.78 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu intensywnego kursu języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym niższym (A2) dla fizjoterapeutów oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 36/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 36/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 41.41 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu intensywnego kursu języka angielskiego na poziomie elementarnym plus (A1+) dla dorosłych oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 37/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 37/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 37.91 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kursu języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym niższym (A2) dla gimnazjalistów (wiek 12-16 lat) oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 38/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 38/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 43.11 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kursu języka angielskiego w technice komputerowej na poziomie średnio zaawansowanym (B1) dla dorosłych pracujących w branży ICT oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 39/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 39/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 36.62 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kursu języka angielskiego na poziomie podstawowym (A1) dla absolwentów Pedagogiki oraz słuchaczy studiów podyplomowych PWiP oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 40/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 40/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 38.08 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kursu języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym niższym (A2) dla absolwentów Pedagogiki i słuchaczy studiów podyplomowych PWiP oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 41/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 41/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 37.46 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kursu języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1) dla absolwentów Pedagogiki i słuchaczy studiów podyplomowych PWiP oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 42/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 42/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 42.00 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu intensywnego kursu języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym niższym (A2) dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 43/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 43/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 39.02 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kursu języka angielskiego przygotowującego do egzaminu maturalnego (ustnego i pisemnego) – na poziomie rozszerzonym (średnio zaawansowanym wyższym B1+) oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 44/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 44/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 42.64 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kursu języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym niższym (A2) dla nauczycieli oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 45/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 45/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 38.93 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kursu języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym niższym (A2) dla obecnych i emerytowanych pracowników KPSW w Jeleniej Górze oraz dorosłych członków ich rodzin oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 46/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 46/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 42.18 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kursu języka niemieckiego dla absolwentów Pedagogiki i pedagogicznych studiów podyplomowych PWiP na poziomie A2/B1 (średnio zaawansowany niższy) oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 47/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 47/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 41.66 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kursu języka niemieckiego dla absolwentów Pedagogiki i pedagogicznych studiów podyplomowych PWiP na poziomie B1/B1+ (średnio zaawansowany) oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
Uchwała nr 48/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 rokuUchwała nr 48/2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2013 roku» [ 42.19 kB ] 
w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kursu języka niemieckiego dla absolwentów Pedagogiki i pedagogicznych studiów podyplomowych PWiP na poziomie B1+/B2 (średnio zaawansowany wyższy) oraz przyjęcia planu i programu tego kursu.
design by : LEMONPIXEL.pl