Uchwały 2014

Uchwały Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 2014

Uchwała nr 1/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 rokuUchwała nr 1/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 roku» [ 29.25 kB ] 
w sprawie: przyjęcia programu kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Załącznik do Uchwały nr 1/2014 z dnia 20.01.2014 r.Załącznik do Uchwały nr 1/2014 z dnia 20.01.2014 r.» [ 149.98 kB ] 

Uchwała nr 2/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 rokuUchwała nr 2/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 roku» [ 29.07 kB ] 
w sprawie: przyjęcia programów kształcenia na kierunku filologia prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2014 z dnia 20.01.2014 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2014 z dnia 20.01.2014 r.» [ 136.99 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2014 z dnia 20.01.2014 r.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2014 z dnia 20.01.2014 r.» [ 125.08 kB ] 

Uchwała nr 3/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 rokuUchwała nr 3/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 roku» [ 36.72 kB ] 
w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr 19/2012 z dnia 21.05.2012 r. w sprawie przyjęcia charakterystyki kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Załącznik do Uchwały nr 3/2014 z dnia 20.01.2014 r.Załącznik do Uchwały nr 3/2014 z dnia 20.01.2014 r.» [ 39.77 kB ] 

Uchwała nr 4/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 rokuUchwała nr 4/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 roku» [ 30.12 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia programu praktyki na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne, obowiązującego studentów, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2012/2013.
Załącznik do Uchwały nr 4/2014 z dnia 20.01.2014 r.Załącznik do Uchwały nr 4/2014 z dnia 20.01.2014 r.» [ 37.71 kB ] 

Uchwała nr 5/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 rokuUchwała nr 5/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 roku» [ 31.64 kB ] 
w sprawie: przyjęcia zmiany w planie nauczania kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, obowiązującym od roku akademickiego 2013/2014.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2014 z dnia 20.01.2014 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2014 z dnia 20.01.2014 r.» [ 92.50 kB ] 

Uchwała nr 6/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 rokuUchwała nr 6/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 roku» [ 43.40 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia ostatecznych tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2013/2014.
Uchwała nr 7/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 rokuUchwała nr 7/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 stycznia 2014 roku» [ 28.28 kB ] 
w sprawie: opinii dotyczącej zmian przypisania w matrycach kierunkowych efektów kształcenia – kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz kierunku filologia – do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 z dnia 20.01.2014 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 z dnia 20.01.2014 r.» [ 43.57 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/2014 z dnia 20.01.2014 r.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/2014 z dnia 20.01.2014 r.» [ 57.71 kB ] 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 7/2014 z dnia 20.01.2014 r.Załącznik nr 3 do Uchwały nr 7/2014 z dnia 20.01.2014 r.» [ 55.31 kB ] 

Uchwała nr 8/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 rokuUchwała nr 8/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 roku» [ 23.86 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia kwestionariuszy ankiet dla interesariuszy zewnętrznych.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 z dnia 17.03.2014 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 z dnia 17.03.2014 r.» [ 35.97 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8/2014 z dnia 17.03.2014 r.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8/2014 z dnia 17.03.2014 r.» [ 35.98 kB ] 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 8/2014 z dnia 17.03.2014 r.Załącznik nr 3 do Uchwały nr 8/2014 z dnia 17.03.2014 r.» [ 37.68 kB ] 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 8/2014 z dnia 17.03.2014 r.Załącznik nr 4 do Uchwały nr 8/2014 z dnia 17.03.2014 r.» [ 36.94 kB ] 

Uchwała nr 9/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 rokuUchwała nr 9/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 roku» [ 38.93 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia ostatecznych tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2013/2014.
Uchwała nr 10/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 rokuUchwała nr 10/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 roku» [ 25.38 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na rok 2014 .
Uchwała nr 11/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 rokuUchwała nr 11/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 roku» [ 41.51 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu studiów, programów nauczania oraz charakterystyki studiów podyplomowych w zakresie wizerunku: kreowanie i zarządzanie w turystyce, oświacie, kulturze i samorządzie prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014 z dnia 17.03.2014 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014 z dnia 17.03.2014 r.» [ 117.03 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 11/2014 z dnia 17.03.2014 r.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 11/2014 z dnia 17.03.2014 r.» [ 25.47 kB ] 

Uchwała nr 12/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 rokuUchwała nr 12/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 roku» [ 27.92 kB ] 

Uchwała nr 13/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 rokuUchwała nr 13/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 roku» [ 26.60 kB ] 

Uchwała nr 14/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 rokuUchwała nr 14/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 roku» [ 33.92 kB ] 

Uchwała nr 15/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 rokuUchwała nr 15/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 roku» [ 34.82 kB ] 

Uchwała nr 16/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 rokuUchwała nr 16/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 marca 2014 roku» [ 26.57 kB ] 

Uchwała nr 17/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 5 maja 2014 rokuUchwała nr 17/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 5 maja 2014 roku» [ 36.38 kB ] 
w sprawie: przyjęcia wniosków wypływających z protokołu Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia
Załącznik do Uchwały nr 17/2014 z dnia 05.05.2014 r.Załącznik do Uchwały nr 17/2014 z dnia 05.05.2014 r.» [ 29.59 kB ] 

Uchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 5 maja 2014 rokuUchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 5 maja 2014 roku» [ 36.66 kB ] 
w sprawie: zmiany Uchwały nr 8/2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania organów decyzyjnych wpływających na jakość kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Uchwała nr 19/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 5 maja 2014 rokuUchwała nr 19/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 5 maja 2014 roku» [ 23.64 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia ostatecznych tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2013/2014.
Uchwała nr 20/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 2 czerwca 2014 rokuUchwała nr 20/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 2 czerwca 2014 roku» [ 36.38 kB ] 
w sprawie: przyjęcia wniosków wypływających z protokołu Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia.
Załącznik do Uchwały nr 20/2014 z dnia 02.06.2014 r.Załącznik do Uchwały nr 20/2014 z dnia 02.06.2014 r.» [ 45.50 kB ] 

Uchwała nr 21/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 rokuUchwała nr 21/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 roku» [ 29.31 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmian w zakresie przypisania w matrycy kierunkowych efektów kształcenia – kierunku pedagogika – do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych.
Załącznik nr 1  do Uchwały nr 21/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 78.66 kB ] 

Załącznik nr 2  do Uchwały nr 21/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 77.97 kB ] 

Uchwała nr 22/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 rokuUchwała nr 22/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 roku» [ 31.17 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania kierunku pedagogika, studia stacjonarne prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2014/2015.
Załącznik nr 1  do Uchwały nr 22/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 22/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 110.00 kB ] 

Uchwała nr 23/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 rokuUchwała nr 23/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 roku» [ 31.17 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania kierunku pedagogika, studia niestacjonarne prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2014/2015.
Załącznik nr 1  do Uchwały nr 23/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 111.00 kB ] 

Uchwała nr 24/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 rokuUchwała nr 24/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 roku» [ 40.77 kB ] 
w sprawie: zmiany w planie nauczania kierunku filologia, specjalność filologia angielska - studia stacjonarne -, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2014/2015.
Załącznik nr 1  do Uchwały nr 24/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 98.00 kB ] 

Uchwała nr 25/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 rokuUchwała nr 25/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 roku» [ 40.54 kB ] 
w sprawie: zmiany w planie nauczania kierunku filologia, specjalność filologia germańska - studia stacjonarne -, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2014/2015.
Załącznik nr 1  do Uchwały nr 25/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 89.00 kB ] 

Uchwała nr 26/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 rokuUchwała nr 26/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 roku» [ 30.03 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania i programu kształcenia oraz sylwetki absolwenta na kierunku administracja prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Załącznik nr 1  do Uchwały nr 26/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 92.00 kB ] 

Załącznik nr 2  do Uchwały nr 26/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 2 do Uchwały nr 26/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 142.71 kB ] 

Załącznik nr 3  do Uchwały nr 26/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 3 do Uchwały nr 26/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 37.55 kB ] 

Uchwała nr 27/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 rokuUchwała nr 27/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 roku» [ 27.96 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku administracja
Załącznik nr 1  do Uchwały nr 27/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 27/2014 z dnia 22.09.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 35.76 kB ] 

Uchwała nr 28/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 rokuUchwała nr 28/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 września 2014 roku» [ 30.84 kB ] 
w sprawie: dopuszczalnego deficytu punktów ECTS na kierunku administracja.
Uchwała nr 29/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 listopada 2014 rokuuUchwała nr 29/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 listopada 2014 rokuu» [ 64.66 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2014/2015.
Uchwała nr 30/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 listopada 2014 rokuuUchwała nr 30/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 listopada 2014 rokuu» [ 27.33 kB ] 
w sprawie: zmiany planu studiów oraz zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie Organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Rewalidacja. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Załącznik do Uchwały nr 30/2014 z dnia 17.11.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik do Uchwały nr 30/2014 z dnia 17.11.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 51.00 kB ] 

Uchwała nr 31/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 listopada 2014 rokuUchwała nr 31/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 listopada 2014 roku» [ 22.24 kB ] 
w sprawie: zgłoszenia kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów spośród nauczycieli akademickich Wydziału.
Uchwała nr 32/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 rokuUchwała nr 32/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 roku» [ 35.60 kB ] 
w sprawie: wprowadzenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna od 1 października 2015 r. specjalności kreowanie wizerunku i reklama oraz specjalności rzecznictwo prasowe do wyboru przez studenta.
Uchwała nr 33/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 rokuUchwała nr 33/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 roku» [ 30.40 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność kreowanie wizerunku i reklama, profil praktyczny.
Załącznik do Uchwały nr 33/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik do Uchwały nr 33/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 38.89 kB ] 

Uchwała nr 34/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 rokuUchwała nr 34/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 roku» [ 30.35 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność rzecznictwo prasowe, profil praktyczny.
Załącznik do Uchwały nr 34/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik do Uchwały nr 34/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 38.78 kB ] 

Uchwała nr 35/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 rokuUchwała nr 35/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 roku» [ 42.17 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku filologia, specjalność filologia germańska, profil praktyczny.
Załącznik do Uchwały nr 35/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik do Uchwały nr 35/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 44.70 kB ] 

Uchwała nr 36/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 rokuUchwała nr 36/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 roku» [ 33.25 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania i programu kształcenia oraz sylwetki absolwenta na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność kreowanie wizerunku i reklama prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2015/2016.
Załącznik nr 1do Uchwały nr 36/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 1do Uchwały nr 36/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 107.50 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2014 i nr 37/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2014 i nr 37/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 164.67 kB ] 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 36/2014 i nr 37/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 3 do Uchwały nr 36/2014 i nr 37/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 45.27 kB ] 

Uchwała nr 37/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 rokuUchwała nr 37/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 roku» [ 33.21 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania i programu kształcenia oraz sylwetki absolwenta na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność rzecznictwo prasowe prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2015/2016.
Załącznik nr 1do Uchwały nr 37/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 1do Uchwały nr 37/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 107.00 kB ] 

Uchwała nr 38/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 rok8Uchwała nr 38/2014 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 8 grudnia 2014 rok8» [ 38.91 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania oraz sylwetki absolwenta na kierunku filologia, specjalność filologia germańska prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2015/2016.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk HumanistycznychZałącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2014 z dnia 08.12.2014 r. Rady Wydziału Nauk Humanistycznych» [ 94.50 kB ] 

design by : LEMONPIXEL.pl