Uchwały 2015

Uchwały Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 2015

Uchwała nr 1/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.Uchwała nr 1/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.» [ 38.77 kB ] 
w sprawie: przyjęcia programu nauczania na kierunku filologia, specjalność filologia germańska prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2015/2016.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.» [ 145.72 kB ] 

Uchwała nr 2/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.Uchwała nr 2/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.» [ 35.97 kB ] 
w sprawie: zaopiniowania zmian przedmiotów ogólnouczelnianych swobodnego wyboru.
Uchwała nr 3/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.Uchwała nr 3/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.» [ 36.22 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia ostatecznych tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2014/2015.
Uchwała nr 4/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.Uchwała nr 4/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.» [ 39.57 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pytań na egzamin dyplomowy na kierunkach pedagogika, filologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna obowiązujących studentów, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2012/2013.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2015  Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.» [ 37.02 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4/2015  Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.» [ 35.25 kB ] 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2015  Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.» [ 34.03 kB ] 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 4/2015  Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.Załącznik nr 4 do Uchwały nr 4/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.» [ 29.35 kB ] 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 4/2015  Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.Załącznik nr 5 do Uchwały nr 4/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.» [ 24.20 kB ] 

Uchwała nr 5/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.Uchwała nr 5/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.» [ 26.63 kB ] 
w sprawie: zmiany w planie studiów podyplomowych w zakresie muzyki i rytmiki w edukacji przedszkolnej prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.» [ 107.14 kB ] 

Uchwała nr 6/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.Uchwała nr 6/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.03.2015 r.» [ 25.36 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na rok 2015 .
Uchwała nr 7/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.Uchwała nr 7/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.» [ 42.45 kB ] 
w sprawie: opinii dotyczącej zmian w matrycy kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku filologia, specjalność filologia germańska, profil praktyczny.
Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.» [ 45.08 kB ] 

Uchwała nr 8/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.Uchwała nr 8/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.» [ 31.25 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania na kierunku pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2015/2016.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.» [ 94.50 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.» [ 95.00 kB ] 

Uchwała nr 9/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.Uchwała nr 9/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.» [ 32.98 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, studia stacjonarne, prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2015/2016.
Załącznik do Uchwały nr 9/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.Załącznik do Uchwały nr 9/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.» [ 105.50 kB ] 

Uchwałą nr 10/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.215 r.Uchwałą nr 10/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.215 r.» [ 227.97 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania na kierunku filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne, prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2015/2016.
Załącznik do Uchwały nr 10/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.Załącznik do Uchwały nr 10/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.»[ 98.50 kB ] 

Uchwała nr 11/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.Uchwała nr 11/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.» [ 28.62 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu Koła Naukowego Komunikacji Wizerunkowej
Uchwała nr 12/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.Uchwała nr 12/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.» [ 27.99 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia ostatecznych tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2014/2015.
Uchwała nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.Uchwała nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.» [ 31.48 kB ] 
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pytań na egzamin dyplomowy na kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska obowiązujących studentów, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2012/2013.
Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27.04.2015 r.»[ 42.49 kB ] 

Uchwała nr 14/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r.Uchwała nr 14/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r.» [ 264.05 kB ] 
w sprawie: uchwalenia zasad potwierdzania osiągniętych efektów uczenia się poza uczelnią dla kandydatów na studia w KPSW w Jeleniej Górze.
Uchwała nr 15/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r.Uchwała nr 15/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r.» [ 169.08 kB ] 
w sprawie: zaopiniowania profili i programów kształcenia kierunków studiów aktualnie prowadzonych na Wydziale, których profile i programy zatwierdzono przed 1 października 2014 roku w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.
Uchwała nr 16/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r.Uchwała nr 16/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r.» [ 183.73 kB ] 
w sprawie: przyjęcia planu nauczania na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, studia stacjonarne, prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie studentów, którzy rozpoczną naukę od roku akademickiego 2015/2016.
Załącznik  do Uchwały nr 16/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r.Załącznik do Uchwały nr 16/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r.»[ 105.50 kB ] 

Uchwała nr 17/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 rUchwała nr 17/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r» [ 182.06 kB ] 
w sprawie: przyjęcia programu nauczania na kierunku pedagogika prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2015/2016.
Załącznik  do Uchwały nr 17/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r.Załącznik do Uchwały nr 17/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r.»[ 689.50 kB ] 

Uchwała nr 18/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 rUchwała nr 18/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r» [ 225.29 kB ] 
w sprawie: przyjęcia programu nauczania na kierunku filologia, specjalność filologia angielska i specjalność filologia germańska, prowadzonego przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, który obowiązywać będzie studentów, którzy rozpoczną naukę od roku akademickiego 2015/2016.
Załącznik  do Uchwały nr 18/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r.Załącznik do Uchwały nr 18/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r.»[ 636.46 kB ] 

Uchwała nr 19/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 rUchwała nr 19/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.05.2015 r» [ 244.05 kB ] 
w sprawie: przesunięcia realizacji praktyk zawodowych z semestru VI na semestr IV przez studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014.
Uchwała nr 20/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.06.2015 r.Uchwała nr 20/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.06.2015 r.» [ 199.70 kB ] 
w sprawie: przyjęcia wniosków wypływających z protokołu Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia
Załącznik do Uchwały nr 20/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.06.2015 r.Załącznik do Uchwały nr 20/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.06.2015 r.»[ 273.26 kB ] 

Uchwała nr 21/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.06.2015 r.Uchwała nr 21/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15.06.2015 r.» [ 248.92 kB ] 
w sprawie: powołania komisji weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia ze specjalnością filologia angielska, filologia ze specjalnością filologia germańska.
Uchwała nr 22/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.Uchwała nr 22/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.» [ 198.29 kB ] 
w sprawie: rozdzielenia na poszczególne kierunki studiów wykładów prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Uchwała nr 23/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.Uchwała nr 23/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.» [ 209.40 kB ] 
w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Uchwała nr 24/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.Uchwała nr 24/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.» [ 185.19 kB ] 
w sprawie: zmiany nazwy kursu metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III w planach nauczania kierunku pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne, które obowiązują studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2014/2015 oraz rozpoczną studia od roku akademickiego 2015/2016.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.» [ 98.00 kB ] 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 24/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 24/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.» [ 98.50 kB ] 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 24/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.Załącznik nr 3 do Uchwały nr 24/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.» [ 107.00 kB ] 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 24/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.Załącznik nr 4 do Uchwały nr 24/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28.09.2015 r.» [ 107.00 kB ] 

Uchwała nr 25/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.11.2015 r.Uchwała nr 25/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.11.2015 r.» [ 194.16 kB ] 
w sprawie: zaopiniowania kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów.
Uchwała nr 26/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.11.2015 r.Uchwała nr 26/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16.11.2015 r.» [ 150.99 kB ] 
w sprawie: zaopiniowania kandydata na członka Rady Bibliotecznej.
Uchwała nr 27/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14.12.2015 r.Uchwała nr 27/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14.12.2015 r.» [ 208.21 kB ] 
w sprawie: zaopiniowania zmian przedmiotów ogólnouczelnianych swobodnego wyboru.
Uchwała nr 28/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14.12.2015 r.Uchwała nr 28/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14.12.2015 r.» [ 343.35 kB ] 
w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2015/2016.
Uchwała nr 29/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14.12.2015 r.Uchwała nr 29/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14.12.2015 r.» [ 151.42 kB ] 
w sprawie: powołania przedstawiciela nauczycieli akademickich w skład Konwentu KPSW.
design by : LEMONPIXEL.pl