Praktyki zawodowe

Regulamin Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

Miejsce i czas realizacji praktyk w semestrze reguluje harmonogram obowiązujący w roku akademickim 2021/2022

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW:

Planując praktykę w danej firmie/instytucji należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zrealizowania programu praktyki (patrz poniżej: karta przedmiotu dla kursu praktyki zawodowe).


WYKAZ DOKUMENTÓW KIERUJĄCYCH STUDENTA NA PRAKTYKĘ:

1. Zaświadczenie: druk 
2. Harmonogram praktyk (dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach)
4. Porozumienie (otrzymuje student w dziekanacie WNHiS)

Przed podjęciem praktyki, każdy student zobowiązany jest do złożenia w dziekancie WNHiS dokumentu zaświadczenia oraz harmonogramu praktyk. Komplet dokumentów należy złożyć minimum na 3 dni przed podjęciem praktyk.

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk zawodowych realizacja praktyk jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Wszelkie zmiany w przedłożonym harmonogramie praktyk mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dziekanatem WNHiS.


WYKAZ PROPONOWANYCH PLACÓWEK:

Wykaz proponowanych placówek

KARTA PRZEDMIOTU:

Karta przedmiotu dla kursu praktyka zawodowa


PO ZAKOŃCZONYCH PRAKTYKACH:

Student zobowiązany
jest do niezwłocznego złożenia dziennika praktyki zawodowej w dziekanacie WNHiS, nie później niż 7 dni od daty jej zakończenia.
 


 
design by : LEMONPIXEL.pl