Praca dyplomowa

Zasady dyplomowania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 125/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 23 grudnia 2021 r. wprowadzającego zasady dyplomowania student ma obowiązek do dnia 10.06.2022 roku złożyć w dziekanacie 2 egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej wraz z pisemną akceptacją promotora  oraz płytę CD z nagraną wersją elektroniczną pracy ( w formacie PDF oraz DOC lub DOCX) oraz wypełnioną i podpisaną zgodę na procedurę antyplagiatową ( patrz dokumenty do pobrania).

Egzamin dyplomowy odbywać się będzie w ramach bezpośredniego kontaktu studenta i komisji egzaminacyjnej na teranie Uczelni.

Termin obrony oraz skład Komisji Egzaminacyjne>>>

Zasady dyplomowania>>>


DOKUMENTY DO POBRANIA:


Strona tytułowa pracy dyplomowej

Oświadczenie autora pracy i promotora (oświadczenie należy umieścić jako ostatnią stronę pracy dyplomowej)

Opis na płytę CD

Zgoda na procedurę antyplagiatową

 
design by : LEMONPIXEL.pl