Wykładowcy

Lp.

Nazwisko i Imię

Prowadzony przedmiot

 

 

1.

dr hab. Biernacka-Ligięza Ilona

mediatyzacja sfery publicznej; public relations; warsztat kompetencji międzykulturowej; teoria i praktyka reklamy; kreowanie wizerunku w organizacjach pożytku publicznego; media relations; krytyka literacka, filmowa i TV; społeczna odpowiedzialność biznesu; monitoring mediów; kultura języka

2.

dr hab. Szalonka Katarzyna

ekonomia z ekonomiką mediów; content marketing; seminarium licencjackie; komunikacja marketingowa; podstawy marketingu; wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii

3.
 

dr Banaszkiewicz Adam

współczesne stosunki międzynarodowe; podstawy prawa gospodarczego; podstawy prawa; prawo oświatowe; prawo i finansowanie eventów; wstęp do zagadnień prawnych; prawo mediów; wybrane zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej; BHP i ochrona własności intelektualnej ; ochrona własności intelektualnej

4.

dr Greń Paweł

warsztat menedżera projektów medialnych; podstawy warsztatu zawodowego: warsztat radiowy; dziennikarstwo internetowe; techniczne zagadnienia pracy w studiu radiowym; asertywność - trening interpersonalny; teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej; język jako podstawowe narzędzie komunikacji; podstawy warsztatu zawodowego: dziennikarstwo informacyjne; systemy medialne

 

 

5.

dr Miedzińska Beata

psychologia z psychologia zawodu

6.

dr Morawska Kamila

wprowadzenie do kultury popularnej; nurty współczesnej humanistyki; metodologia badań humanistycznych; filozofia; podstawy filozofii

 

 

7.

dr Tarasewicz-Gryt Oliwia

retoryka i erystyka; dziennikarskie źródła informacji; efektywna praca w zespole; teoria i praktyka reklamy; media relations; warsztat tekstów użytkowych; język jako podstawowe narzędzie komunikacji; podstawy warsztatu zawodowego: dziennikarstwo publicystyczne; gatunki dziennikarskie; budowanie marki osobistej na rynku pracy - sztuka autoprezentacji; budowanie marki osobistej na rynku pracy - wystąpienia publiczne; budowanie marki osobistej na rynku pracy - efektywna praca w zespole

8.

dr Trembecki Jacek

zarządzanie sytuacją kryzysową; podstawy wiedzy o organizacji i zarządzaniu; zarządzanie projektami; współczesne systemy polityczne w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego; budowanie marki osobistej na rynku pracy - podstawy zarządzania marką; mediacje

 

 

9.

mgr Bebech Olga

język rosyjski

 

10.

mgr Grobelska Weronika

Język hiszpański

 

 

11.

mgr Ksiądzyna Rafał

techniki autoprezentacji

12.

mgr Mędrak Marta

język angielski

13.

mgr Wachowicz Monika

język angielski

 

 

14.

mgr Wowk Maciej

organizacja eventów; warsztat DJ-a z elementami dziennikarstwa muzycznego

15. mgr Kornel Musiał podstawy socjologii, metody badań empirycznych

 

 

design by : LEMONPIXEL.pl