O module specjalnościowym

 

Resocjalizacja z kryminologią

moduł specjalnościowy na kierunku
Pedagogika

 

 

Wychowywać to kochać i wymagać”.
 

Moduł ten pozwoli  Ci  zdobyć wiedzę teoretyczną i metodyczną  przygotowującą do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymioraz patologizującymi wpływami środowiska, a także prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym.

Absolwent naszych studiów  nabędzie  umiejętności  w zakresie stawiania diagnoz etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, określania prognoz pedagogicznych i kryminologicznych oraz programowania działań resocjalizujących

Moduł ten przygotuje Cię do  prowadzenia rozmaitych form zajęć, głównie o charakterze kulturotechnicznym, posiadających walory wychowawcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne
Rekrutacja>>>

 

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl