Przedmioty

 

Resocjalizacja z kryminologią

moduł specjlanościowy na kierunku
Pedagogika

 

 

Wykaz przedmiotów specjalnościowych:

  • Granice praw i wolności
  • Teorie i mechanizmy przestępczości
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika penitencjarna
  • Metody badań w kryminologii
  • Zagadnienia procesu karnego
  • Wiktymologia
  • Metodyka terapii uzależnień
  • Zarządzanie ryzykiem w więzieniach

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl