Możliwości zatrudnienia

 

Resocjalizacja z kryminologią

moduł specjalnościowy na kierunku
Pedagogika

 

 

Absolwent modułu specjalnościowego  Resocjalizacja z kryminologią może podejmować zatrudnienie w placówkach o charakterze społecznym i resocjalizacyjnym jak:

  • placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo - resocjalizacyjnych,
  • policji,
  • instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym,
  • stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
  • organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym
    w wyniku przestępstwa i byłym skazanym a także innych instytucjach rządowych
    i pozarządowych.

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl