System Zapewniania Jakości Kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

prof. Anna Michońska-Stadnik- Koordynator Wydziałowy ds. Jakości Kształenia - Przewodnicząca

dr Elżbieta Zieja - Z-ca Przewodniczącej

dr Marcelina Szewczuk-Sadowska

dr Jacek Trembecki

mgr Małgorzata Byler

mgr Małgorzata Gorzelak

mgr Ida Wrzesień

mgr Maciej Wowk

Sandra Guziak

Cezary Korba

Hubert Łazarewicz

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku pedagogika

 dr Elżbieta Zieja – Przewodnicząca

 dr Fryderyk Drejer

 mgr Jolanta Brejdak

 mgr Małgorzata Gorzelak

 mgr Maria Silbert-Salabura

 mgr Beata Sosulska-Baran

dr Beata Rynkiewicz

dr Beata Świątek

 Sandra Guziak

 Michał Nowak

 Adrianna Bartkowiak
 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku filologia

 mgr Ida Wrzesień – Przewodnicząca

 prof. Anna Michońska-Stadnik

 dr Katarzyna Sradomska

 dr Józef Zaprucki

 mgr Małgorzata Byler

 mgr Jolanta Ratyńska

 mgr Julita Zaprucka

 Hubert Łazarewicz

 Alicja Budnik

 Honorata Olszewska

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 dr Elżbieta Zieja - Przewodnicząca

 dr Paweł Greń

 dr Jacek Trembecki

 mgr Maciej Wowk

 Marta Michalska

 Cezary Korba

design by : LEMONPIXEL.pl