O module specjalnościowym

 

Resocjalizacja z  przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych

moduł specjalnościowy na kierunku
Pedagogika

 

 

 „Pomagamy i chronimy”    

Moduł specjalnościowy resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach  mundurowych przygotowuje studenta  do pracy w różnych formacjach mundurowych. Umożliwia ona uzyskanie gruntownej znajomości przepisów prawnych dotyczących organizacji, działania i struktury służb. Dzięki zajęciom praktycznym absolwent pozna realia pracy w służbach mundurowych i zdobędzie odpowiednią sprawność fizyczną potrzebną m.in. w pracy policjanta, żołnierza, strażnika granicznego lub miejskiego, oficera służb specjalnych, strażaka, strażnika ochrony kolei lub strażnika więziennego. Dzięki zajęciom prowadzonym przez nauczycieli teoretyków i praktyków (m.in. oficerom różnych jednostek Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej, służb specjalnych) oraz atrakcyjnym przedmiotom w programie studiów  absolwent będzie znakomicie przygotowanym kandydatem do pracy.

Student będzie posiadał umiejętności prowadzenia indywidualnych i grupowych oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych, wychowawczych i resocjalizacyjnych w różnych typach środowisk otwartych i zamkniętych, instytucjach wychowawczych i poprawczych; diagnozowania w pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej; umiejętność metodycznego postępowania w tym zakresie, a także umiejętności wymagane w pracy w służbach mundurowych.
Rekrutacja>>>

 

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl