Możliwości zatrudnienia

 

Resocjalizacja z psychologicznym przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych

moduł specjalnościowy na kierunku
Pedagogika

 

 

Absolwent uzyskuje przygotowanie specjalistyczne umożliwiające podjęcie przez Niego pracy w instytucjach takich jak:

  • Policja, odpowiednie komórki/wydziały.
  • Placówki resocjalizacyjne
  • Służby więzienne- Zakłady karne, Areszty śledcze
  • Jednostkach i struktury Wojska Polskiego (w zakresie zadań realizowanych przez pracowników cywilnych).
  • Straż miejska.
  • Straż pożarna.
  • Straż graniczna.
  • Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, dla służb likwidujących zagrożenia powodowane działaniami terrorystycznymi
  • Inne organizacje, placówki czy zakłady pracy, których profil działania jest zbliżony do zakresu profilu  studiów w uzgodnieniu z opiekunem praktyk.

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl