Zarządzenia Dziekana 2022

Zarządzenie nr 1/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: prowadzenia zajęć dydaktycznych z pierwszym rokiem filologii angielskiej w formie on-line w związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19

Zarządzenie nr 2/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie: prowadzenia zajęć dydaktycznych z pierwszym rokiem filologii angielskiej w formie on-line w związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19

Zarządzenie nr 3 /2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu zdalnej sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 4/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie: wykazu obszarów tematycznych stanowiących zainteresowania naukowo-badawcze nauczycieli akademickich prowadzących prace dyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie nr 5/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 7 czerwca 2022 w sprawie: powołania Doraźnej Komisji ds. uznawania efektów uczenia się oraz weryfikacji poziomu znajomości języka polskiego

Zarządzenie nr 6/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia terminów egzaminów dyplomowych i składów komisji do prowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 7/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie: powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 8/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 7 września 2022 r. w sprawie: powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 9/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 12 września 2022 w sprawie: powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS w Jeleniej Górze
 

 

  

 

 


 

 

 

design by : LEMONPIXEL.pl