Przedmioty

 


Event i kreowanie wizerunku
moduł specjalnościowy na kierunku
Dziennikarstwo

i komunikacja społeczna

Absolwent kierunku dysponuje potrzebną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie komunikacji społecznej, komunikowania masowego i interpersonalnego, sposobów oddziaływania na odbiorcę oraz zagadnień związanych ze specyfiką poszczególnych mediów.

Wiedzę i kompetencje zdobędziesz podczas zajęć z przedmiotów specjalnościowych:

 • Event jako narzędzie komunikacji,
 • Podstawy marketingu,
 • Techniki eventu,
 • Social media w kreowaniu wizerunku i eventach,
 • Kreacja w reklamie,
 • Bezpieczeństwo imprez masowych,
 • Techniki autoprezentacji,
 • Prawo i finansowanie eventów,
 • Reżyseria dźwięku,
 • Media relations,
 • Warsztat organizacji wydarzeń,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Wystąpienia przed kamerą,
 • Warsztat tekstów użytkowych,
 • Strategie w reklamie i PR.

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl