Praca dyplomowa

Zasady dyplomowania
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 125/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 23 grudnia 2021 r. wprowadzającego zasady dyplomowania student ma obowiązek do dnia 10 czerwca 2022 r. złożyć w dziekanacie 2 egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej wraz z pisemną akceptacją promotora oraz płytę CD z nagraną wersją elektroniczną pracy ( w formie PDF oraz DOC lub DOCX) oraz wypełnioną i podpisaną zgodęna procedurę antyplagiatową (patrz dokumenty do pobrania)

Egzamin dyplomowy odbywać się będzie w formie bezpośredniego kontaktu studenta i Komisji Egzaminacyjnej na terenie Uczelni . Termin obrony oraz skład Komisji Egzaminacyjnej>>>


Zasady dyplomowania>>>

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Strona tytułowa pracy dyplomowej

Oświadczenie autora pracy i promotora (oświadczenie należy umieścić jako ostatnią stronę pracy dyplomowej)

Opis na płytę CD

Zgoda na procedurę antyplagiatową
 
design by : LEMONPIXEL.pl