Nasz Profesor w Pałacu Prezydenckim!!!

Nasz Profesor w Pałacu Prezydenckim!!!

Nasz Profesor w Pałacu Prezydenckim

Franciszek Mroczko – Profesor Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych - 26 października odebrał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora z zakresu  nauk społecznych.

            Wyróżnienie w postaci tytułu naukowego dla prof. Franciszka Mroczki jest owocem Jego wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej oraz systematyczności i konsekwencji.   Swoje życie zawodowe związał z Siłami Zbrojnymi, co pozwoliło zdobyć wszechstronne wykształcenie. Studiował w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, która miała swoją siedzibę na terenie współczesnego kampusu Karkonoskiej, a także w  Akademii Obrony Narodowej w Wydziale Strategiczno-Obronnym w Warszawie.

Jest autorem dwustu sześćdziesięciu  publikacji naukowych, w tym podręczników, skryptów i artykułów, a także komunikatów naukowych z zakresu systemów radiotechnicznych, sztuki operacyjnej i bezpieczeństwa. Dopełnieniem dorobku naukowego są publikacje poświęcone problemom zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania kryzysowego i zarządzania jakością.

Jednak to nie  wszystkie osiągnięcia Profesora – posiada bowiem liczne odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Złoty Krzyż Zasługi, oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia owe przyznawane są ludziom wybitnym, a do nich z pewnością zalicza się prof. Franciszek Mroczko.

Dla współpracowników nominacja do tytułu profesora zwyczajnego była jedynie kwestią czasu. Uważają bowiem, że zasługi Franciszka Mroczki, są imponujące. Podkreślają, że jest On człowiekiem, który wyznacza najwyższe standardy w pracy naukowej, a dla Studentów jest mistrzem i autorytetem. Sam Profesor  zauważa, że tak to wielkie wyróżnienie jest ukoronowaniem wielu lat pracy i stanowi satysfakcję z osiągnięć w dziedzinie naukowej.

Korzystając z okazji, życzymy dalszych sukcesów w dydaktyce i dziękujemy za wiele wspaniałych lat współpracy na rzecz społeczności „Karkonoskiej”.

Red. Krzysztof Lewandowski


2
 
design by : LEMONPIXEL.pl