Możliwości zatrudnienia

 

Produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego
moduł specjalnościowy na kierunku
Dziennikarstwo

i komunikacja społeczna

Absolwenci   modułu specjalnościowego produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego  zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia produktów medialnych (telewizyjnych, radiowych, promocyjnych i wizerunkowych), skutecznego komunikowania z możliwością wszechstronnego produkowania i zarządzania wydarzeniami, tj. zarządzania projektami  medialnymi). Znajdą zatrudnienie w  stacjach radiowych i telewizyjnych, studiach nagraniowych, agencjach  marketingowych oraz komórkach odpowiadających  za budowanie wizerunku i promocję.

Ukończenie studiów na Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej pozwala absolwentowi na znalezienie pracy w:

  • redakcjach prasowych i internetowych,  
  • stacjach radiowych  i telewizyjnych,
  • agencjach eventowych,
  • agencjach reklamowych,
  • agencjach public relations,
  • komórkach PR struktur administracyjnych,
  • instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (w działach komunikacji, promocji, funduszy unijnych),
  • biurach rzecznika prasowego,
  • biurach poselskich i sztabach wyborczych,
  • organizacjach non-profit.
 

 

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl