Możliwości zatrudnienia


 

Filologia germańska- język niemiecki w biznesie i turystyce
 

 

 

Absolwent kierunku filologia o module specjalnościowym filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce uzyska kompetencje istotne dla potrzeb Euroregionu Nysa. Powinien znaleźć zatrudnienie w instytucjach i podmiotach gospodarczych działających w ramach współpracy transgranicznej między Polską i Republiką Federalną Niemiec:

  • placówkach kultury,
  • instytucjach samorządu lokalnego,
  • biurach i organizacjach turystycznych,
  • w działalności uzdrowiskowej,
  • w czasopismach i nowych mediach,
  • w organizacjach pozarządowych,
  • w małych i średnich przedsiębiorstwach

oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne są filologiczne umiejętności i interkulturowe kompetencje. Dlatego też absolwent będzie umiał gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje, będzie kooperatywny i gotowy do uczestniczenia w pracy zespołowej. Będzie przygotowany również do uczestnictwa w życiu kulturalnym i gospodarczym oraz będzie rozumiał potrzebę nieustannego doskonalenia umiejętności językowych i kompetencji interkulturowych, także po zakończeniu studiów.

 

O profilu

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl