Możliwości zatrudnienia


 

Filologia angielska z językiem biznesu
 

Absolwent kierunku filologia, o profilu filologia angielska z językiem biznesu, uzyska kompetencje istotne dla potrzeb szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej.
 
Powinien znaleźć zatrudnienie w:
- instytucjach,
- podmiotach gospodarczych działających w ramach współpracy międzynarodowej ,
- placówkach kultury,
- instytucjach samorządu lokalnego,
- biurach i organizacjach turystycznych,
- czasopismach i nowych mediach,
- małych i średnich przedsiębiorstwach,
- agencjach podróży,
- biurach tłumaczeń oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne są filologiczne umiejętności, znajomość zagadnień ekonomicznych i interkulturowe kompetencje. Dlatego też absolwent będzie umiał gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje, będzie kooperatywny i gotowy do uczestniczenia w pracy zespołowej. Będzie przygotowany również do uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz będzie rozumiał potrzebę nieustannego doskonalenia umiejętności językowych i kompetencji interkulturowych, także po zakończeniu studiów.

O profilu

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl