Możliwości zatrudnienia

 


Event i kreowanie wizerunku
moduł specjalnościowy na kierunku
Dziennikarstwo

i komunikacja społeczna

Absolwenci naszej specjalności zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu produkcji medialnej, skutecznego komunikowania z możliwością wszechstronnego produkowania i zarządzania wydarzeniami (event managementu tj. zarządzania projektami eventowymi). Znajdą zatrudnienie w agencjach eventowych, dużych ośrodkach konferencyjnych i hotelach, zyskają także wszelkie kompetencje potrzebne do tego, by samodzielnie stworzyć własny biznes.

Ukończenie studiów na Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej pozwala absolwentowi na znalezienie pracy w:

  •  redakcjach radiowych, prasowych i telewizyjnych,
  • agencjach eventowych,
  • agencjach reklamowych,
  • firmach i działach Human Resources,
  • agencjach public relations,
  • komórkach PR struktur administracyjnych,
  • instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (w działach komunikacji, promocji, funduszy unijnych),
  • biurach rzecznika prasowego,
  • biurach poselskich i sztabach wyborczych,
  • organizacjach non-profit.

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl