O module specjalnościowym


 

Produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego
moduł specjalnościowy na kierunku
Dziennikarstwo

i komunikacja społeczna

Wszystkie media są przedłużeniem naszych zdolności – psychicznych lub fizycznych. [...] Przedłużenie dowolnego zmysłu zmienia nasz sposób myślenia i działania – sposób, w jaki postrzegamy świat.

                                                                                               Marshall McLuhan

 

Moduł specjalnościowy produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego został utworzony, aby pogłębić kompetencje i umiejętności Studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bowiem stale rozwijająca się branża medialna potrzebuje specjalistów wszechstronnie wykształconych. W branży medialnej obecnie zatrudnia się  ludzi, którzy posiadają nie tylko umiejętności dziennikarskie, ale poszukuje się przede wszystkim  fachowców, którzy są  wszechstronnymi profesjonalistami – takich, którzy mogą być równocześnie dziennikarzami i producentami odpowiadającymi  za kompleksowe przygotowanie produktów medialnych. Profesjonalistów, którzy potrafią przygotować produkt medialny, a także posiadają umiejętności budowania wizerunku i silnej marki.

Studia licencjackie o module specjalnościowym produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego  mają charakter praktyczny i są odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy. Ukończenie tego profilu umożliwi więc otrzymanie zatrudnienia w rozwijającej się branży medialnej.

Podczas studiów na tym module specjalnościowym poznasz prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania branży medialnej,  nauczysz się zarządzać projektami, ale przede wszystkim nabędziesz umiejętności tworzenia produktów medialnych – przekazów wizualnych, telewizyjnych, radiowych, promocyjnych i wizerunkowych.
Rekrutacja>>>

 

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

 

 

 

design by : LEMONPIXEL.pl